Öğrenci Birliği

Öğrenci Birliği

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisimizin Amacı ve İlkeleri
 
Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanır.
 
Uygulama İlkelerimiz
 
  • 1. Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem verme,
  • 2. Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eşit ve adil davranma,
  • 3. Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul etme,
  • 4. Toplumsal gelişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler üretme,
  • 5. Kendi kültürünü bilme, benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara hoşgörü ile yaklaşma,
  • 6. Eşitlik ilkesine önem verme ve uygulama,
  • 7. Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu ortamlarda uygulama,
  • 8. Kişisel sorumluluğun önemine inanma, kişinin sürekli gelişimini ana ilke olarak kabul etme,
  • 9. Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirme.

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.