YKS Hazırlık

YKS Hazırlık

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye’de ilk kez 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime (üniversiteye) geçiş sistemi sınavıdır. YYKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşmaktadır.
 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
TEVİTÖL YKS Destek Programı (TEVİTÖL-DP)
 
Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmalarının en yoğun olduğu 12. sınıflarda uzman ve deneyimli öğretmen kadromuz ile öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasına rehberlik edilir.
 
Öğrencilerimizin derslerine takviyede bulunmak, ders başarılarını artırarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) en iyi ortamda hazırlanmalarına imkan sağlamak, akademik gelişimlerine katkıda bulunmak adına okulumuzda 12. sınıflara Üniversite Destek Programı uygulanır.
 
Üniversite Destek Programı içerisinde test tekniğine dayalı öğretim verilip farklı soru stillerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek öğrencilerimizin bilgi, yorum ve hız kabiliyetlerinin artırılması ve ek kaynaklarla çözülecek sorularda konuların pekiştirilmesi hedeflenir. Her yıl eğitim-öğretim yılı öncesinde başlayan üniversite destek programı yıl içerisinde cumartesi günleri dahil olmak üzere Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na kadar yoğunlaştırılmış ve planlı bir şekilde sürdürülür.
 
Okul YKS Kurulu gerekli gördüğü takdirde, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin kurs veya etüt merkezlerinde sınav hazırlık programlarına katılmasına, YKS sınav hazırlığı için öğretmen, çalışma alanı değişikliği, ek yayın ve her türlü sınav materyalleri vb. eksikliklerin giderilmesine karar verebilir.
 
Bireysel Rehberlik Sistemi
Bireye özgü rehberlik sistemiz ile öğrencimizin akademik hayatı hedeflerine göre planlanır. Uzman rehber öğretmenimiz ve danışman öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin sınava hazırlık dönemi, gelişimi bire bir takip edilir ve bu akademik gelişim süreci hakkında velilere düzenli bilgi akışı sağlanır.
 
Tarama Testleri
12. sınıf öğrencilerimize her hafta düzenli olarak tarama testleri uygulanır. Böylece TYT ve AYT sınavına kadar eksik oldukları konuları görüp, bu doğrultuda tekrar bir takviye çalışması yapılır.
 
Deneme Sınavları
Her hafta uyguladığımız kurumsal ve özgün deneme sınavları ile öğrencilerimiz TYT ve AYT sınavı öncesinde sıkça prova yapma şansı bulur.
 
Sınav Analiz Raporları
12. sınıf öğrencilerimize düzenli olarak uygulanan deneme ve tarama sınav sonuçlarının analizleri oluşturularak, ilgili ders öğretmenlerine, danışman öğretmenlere ve rehberlik öğretmenlerine bildirilir. Sınav Analiz raporları sonuçlarına göre önleyici, düzenleyici ders içi, ders dışı ve bireysel çalışmalar planlanır.
 
Okul Dışı Sınavlar
Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmalarının en yoğun olduğu 12. sınıflarda; sınav ortamının taşıdığı koşulları yakından görmek, farklı okul öğrencileri ile sınav deneyimi yaşamak amacı ile çevre bölgelerdeki ortaöğretim kurumlarında YKS sınavlarına, ilgili okullarla ortak katılım sağlanır.
 
Bireysel Çalışma Programı
Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri yakından takip edilir. Bireysel danışmanlık programımız altında her öğrenciye kendi seviyesinde çalışma programları hazırlanır.
 
Grup Etüt Programı
Öğrencilerimizin eksik olduğu ders ve konularda günlük etütler uygulanır, konu tekrarı ve soru çözümü uygulamaları yapılır.
 
Kurumsal İçerikli Yayınlar
Türkiye geneli kurumsal firmaların bünyesinde yer alan yayınlarına ait soru bankaları ve ders föyleri kullanılır. Belirlenen yayınlar ile farklı seviyedeki öğrencilerimiz uygun kaynaklara yönlendirilir.
 
Seminerler
Üniversite sınavına hazırlık sürecinde tüm öğrenciler belli dönemlerde zorluklar yaşamaktadır. Öğrencilerimizin bu zorlukları aşması için düzenli olarak destek ve bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz.
 
Meslek Atölyeleri
Okulumuz bünyesinde her yıl alanında uzman meslek sahiplerinin, akademisyenlerin, sanat ve spor insanlarının katılımı ile mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında “meslek atölyeleri” düzenlenir. Bu sayede öğrencilerimiz meslekler ile ilgili bire bir bilgi sahibi olmakta ve ilgili meslek sahipleri ile paylaşım içerisine girerler.
 
Üniversite Gezileri
Okulumuz bünyesinde 11. ve 12. sınıf öğrencileri düzenli olarak planlanmış program çerçevesinde, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri başta olmak üzere üniversitelere ziyarete giderek ilgili yükseköğretim kurumunu yakından tanıma şansı bulurlar.
 
Üniversite Tercihleri
12. sınıf öğrencilerimizin YKS sınav sonuçlarının açıklandığı ve yükseköğretim kurumları için tercihlerin alındığı dönemde sağlıklı ve hatasız bir tercih dönemi geçirebilmeleri için gerekli destek okulumuzda ayrıca verilir.

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.