Burs Olanakları

Burs Olanakları

TEVİTÖL’de öğrencilerin %90’ı çeşitli oranlarda burs ya da indirimden faydalanır.
Ücretsiz Eğitim:
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) MEB Özel Öğretim Kurumlar
Yönetmeliği’nde belirtilen oran dahilinde ücretsiz öğrenci okutur.
 
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu:
Türk Eğitim Vakfı, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime
erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. TEV tarafından verilen burslar TEV
burs yönetmeliği ve kriterlerine göre okul eğitim, yemek ve yatılılık ücreti toplamı
üzerinden tam veya kısmi olarak verilir.
  •  2. Aşamaya çağırılan ve burs başvurusunda bulunmak isteyen aday öğrenci velileri, kendilerine iletilen mali durum bilgi formunu ve istenen belgeleri okul tarafından belirtilen sistem üzerinden yüklemek zorundadır.
  •  Burs başvurusunda bulunacak veliler ile 2 TEV yetkilisi ile 1 TEVİTÖL öğretmeninden oluşan bir burs komisyonunca 20 dakikalık bir bursluluk mülakatı yapılır.
  •  Burs mülakatı notları ve aday velinin iletmiş olduğu mali durum bilgi ve belgeleri Burs Komisyonu tarafından incelenerek, burslar belirlenir ve kesin kayıt öncesinde adaylara SMS ve e-mail yoluyla ilan edilir.
  •  Verilen burslar TEV bütçesi dahilinde ailelerin mali durumları incelenerek yüzde 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 oranlarında belirlenir.
  •  Burslar, veli muvafakatiyle öğrenci adına TEV tarafından TEVİTÖL’e ödenir.
Başarı İndirimi:
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) maddi olanakları dolayısıyla
burs alamamış öğrencilere belirli başarı kriterlerine indirim verir. Başarı indirimi
kazanabilmek için gerekli olan kriterler, her yıl kesin kayıtlar öncesinde TEVİTÖL
Yürütme Kurulunca belirlenir.
* Burslar TEV tarafından verilirken, indirimler TEVİTÖL tarafından yapılır.

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.