Profil

Vizyonumuz

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini insanlığın yararına dönük geliştirmek, toplumumuza yön verecek potansiyeldeki öğrencilerimizi geleceğin liderleri ve bilim insanları olarak yetiştirmektir.


Misyonumuz

Her öğrencinin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanımlamak ve onların bu yeteneklerini en üst düzeye kadar geliştirmektir.

Eğitim politikamız;

 • Sürekli değişen koşullara öğrencileri hazırlamak, bu becerileri değişen koşullara uygun olarak kullanabilme yetisi kazandırmak,
 • Bulundukları çağın gerekli donanımlarına sahip olma becerilerini sağlayacak eğitimi sunmak,
 • Öğrencileri, geleceğin ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi olacak liderleri ve bilim insanları olarak yetiştirmek,
 • Evrensel düşünen, ulusal ve yerel çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek, yeteneklerini ülkelerinin ve insanlığın yararına kullanmaya özendirmek,
 • Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim vererek toplumun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Hedeflerimiz

 • Toplumsal olaylara, çevresine karşı duyarlı, farkındalığı, sosyal zekâsı ve potansiyeli yüksek hümanist,
 • Araştırma yapan, sorgulayan, analiz, sentez ve değerlendirme yapan, kendini iyi ifade edebilen yaratıcı düşünebilen ,
 • Teknolojiyi doğru ve amacına uygun kullanan, 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş, özümsemiş,
 • İleri teknoloji ve endüstrileşmenin gerektirdiği bilim alanlarının yanı sıra diğer toplumsal konularda iyi yetişmiş, yüksek kabiliyette, sosyal ve çok yönlü olarak topluma hizmet edecek bireyler yetiştirmek.
 • Akademik potansiyeli yüksek ve yetenek sahibi gençleri yaratıcı ve üretken bireyler olarak geleceğe hazırlamak, kendilerine güveni tam lider adayları olarak,
 • Bireysel yetilerinin ve etkinliğinin farkına varıp, hedeflerini doğru belirleyerek istediği üniversite ve bölüme girebilecek donanımda bir öğrenci olarak,
 • Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün öngördüğü şekilde, laik, demokrat, milli ve çağdaş değerleri bütünüyle özümsemiş bireyleri ülkeye ve insanlığa hizmet eden insanlar olarak yetiştirmek.

Değerlerimiz

Akademik potansiyeli yüksek olan çok yönlü öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri ile çağdaş akademik ve kültürel birikim kazandırarak onları hedefledikleri en iyi üniversitelere hazırlamak, sosyal etki yaratan öncüler olarak yetiştirmek ve bunu gerçekleştirirken maddi imkanı olmayan öğrenciler için fırsat eşitliği yaratmak.

 

Dürüstlük

 

Açıklık

 

Saygı

 

Karşılıklı sevgi

 

Güven

 

Paylaşım

 

Tutarlılık

 

Adalet

 

Sorumluluk

 

Herkesin mutluluğu

 

Yaratıcılık

 

Bilgelik


Faaliyet Raporlarımız

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.