Profil

Değerlerimiz

Akademik potansiyeli yüksek olan çok yönlü öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri ile çağdaş akademik ve kültürel birikim kazandırarak onları hedefledikleri en iyi üniversitelere hazırlamak, sosyal etki yaratan öncüler olarak yetiştirmek ve bunu gerçekleştirirken maddi imkanı olmayan öğrenciler için fırsat eşitliği yaratmak.

Saygı İnsanlara – Canlılara – Doğaya – Kültürlere
Sorumluluk Bireysel – Grup – Toplumsal – Küresel
Üretkenlik Verimlilik – Sürdürülebilirlik – İşbirlikleri – Katma Değer Yaratımı
Çok yönlülük Akademik – Kültürel – Sosyal – Toplumsal
Yaratıcılık Kültürel – Akademik – Teknolojik
Dürüstlük Bireysel – Akademik – Kültürel

Hedefler

  1. Toplumsal olaylara, çevresine karşı duyarlı, farkındalığı, sosyal zekâsı ve potansiyeli yüksek hümanist,
  2. Araştırma yapan, sorgulayan, analiz, sentez ve değerlendirme yapan, kendini iyi ifade edebilen yaratıcı düşünebilen ,
  3. Teknolojiyi doğru ve amacına uygun kullanan, 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş, özümsemiş,
  4. İleri teknoloji ve endüstrileşmenin gerektirdiği bilim alanlarının yanı sıra diğer toplumsal konularda iyi yetişmiş, yüksek kabiliyette, sosyal ve çok yönlü olarak topluma hizmet edecek bireyler yetiştirmek.
  5. Akademik potansiyeli yüksek ve yetenek sahibi gençleri yaratıcı ve üretken bireyler olarak geleceğe hazırlamak, kendilerine güveni tam lider adayları olarak,
  6. Bireysel yetilerinin ve etkinliğinin farkına varıp, hedeflerini doğru belirleyerek istediği üniversite ve bölüme girebilecek donanımda bir öğrenci olarak,
  7. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün öngördüğü şekilde, laik, demokrat, milli ve çağdaş değerleri bütünüyle özümsemiş bireyleri ülkeye ve insanlığa hizmet eden insanlar olarak yetiştirmek.

Faaliyet Raporları