Vizyonumuz

Değerlerimiz

Akademik potansiyeli yüksek olan çok yönlü öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri ile çağdaş akademik ve kültürel birikim kazandırarak onları hedefledikleri en iyi üniversitelere hazırlamak, sosyal etki yaratan öncüler olarak yetiştirmek ve bunu gerçekleştirirken maddi imkanı olmayan öğrenciler için fırsat eşitliği yaratmak.

Saygı

 • İnsanlara
 • Canlılara
 • Doğaya
 • Kültürlere

Sorumluluk

 • Bireysel
 • Grup
 • Toplumsal
 • Küresel

Üretkenlik

 • Verimlilik
 • Sürdürülebilirlik
 • İşbirlikleri
 • Katma Değer Yaratımı

Çok yönlülük

 • Akademik
 • Kültürel
 • Sosyal
 • Toplumsal

Yaratıcılık

 • Kültürel
 • Akademik
 • Teknolojik

Dürüstlük

 • Bireysel
 • Akademik
 • Doğaya
 • Kültürel

Hedeflerimiz

 • 1. Toplumsal olaylara, çevresine karşı duyarlı, farkındalığı, sosyal zekâsı ve potansiyeli yüksek hümanist,
 • 2. Araştırma yapan, sorgulayan, analiz, sentez ve değerlendirme yapan, kendini iyi ifade edebilen yaratıcı düşünebilen ,
 • 3. Teknolojiyi doğru ve amacına uygun kullanan, 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş, özümsemiş,
 • 4. İleri teknoloji ve endüstrileşmenin gerektirdiği bilim alanlarının yanı sıra diğer toplumsal konularda iyi yetişmiş, yüksek kabiliyette, sosyal ve çok yönlü olarak topluma hizmet edecek bireyler yetiştirmek.
 • 5. Akademik potansiyeli yüksek ve yetenek sahibi gençleri yaratıcı ve üretken bireyler olarak geleceğe hazırlamak, kendilerine güveni tam lider adayları olarak,
 • 6. Bireysel yetilerinin ve etkinliğinin farkına varıp, hedeflerini doğru belirleyerek istediği üniversite ve bölüme girebilecek donanımda bir öğrenci olarak,
 • 7. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün öngördüğü şekilde, laik, demokrat, milli ve çağdaş değerleri bütünüyle özümsemiş bireyleri ülkeye ve insanlığa hizmet eden insanlar olarak yetiştirmek.

Faaliyet Raporlarımız

Güncel gelişmeler için e-bültenimize katılın.

© TEVİTÖL 2022 - Tüm hakları gizlidir.