Kayıt Kabul Süreci

TEVİTÖL’e Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, 8. sınıf mezunu öğrenciler başvuru yapabilir.

Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Lisesi öğrenci seçimi 2 aşamalıdır:

A) 1. Aşama: Liseye Geçiş Sınavı [LGS]

LGS puanları açıklandığı andan itibaren web sitemiz üzerinden ön kayıt kabul edilir.

LGS puanlarına göre ön kayıt yaptıran öğrencilerden en yüksek LGS puanına sahip 200 erkek ve 200 kız öğrenci 2. Aşamaya çağırılır.

B) 2. Aşama: Bireysel Değerlendirme

LGS puanlarına göre 2. Aşamaya katılmaya hak kazanan öğrencilerin velileri aranarak randevu verilir.

B1) CAS Testi: 2019-2020 öğretim yılında CAS Testi kullanılacaktır. Her yıl, okul potansiyel ve yetenek değerlendirme konusunda uygun sınavı belirler. Bireysel değerlendirme için okula çağırılan öğrencilerin her birine uzmanlar tarafından yaklaşık 1,5 saat sürecek olan CAS Testi uygulanır. 2. Aşama puanını, CAS Testi’nin sonuçları oluşturur.

B2) Mülakat: CAS Testi sonrasında okul öğretmenleri tarafından 30 dakikalık bireysel mülakat uygulanır. Bu mülakatta, öğrencilerin ilk ve ortaokul eğitimleri boyunca yaptığı çalışmaları, katıldığı sanatsal veya sportif faaliyetleri, varsa başarıları anlatmaları istenir.

B3) İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Okul tarafından hazırlanacak olan ve öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek amacıyla yapılacak olan, 90 dakikalık İngilizce Seviye Tespit Sınavının öğrenci seçim puanlarına bir etkisi yoktur. Okula kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, seviyelerini önceden tespit edip gerekli çalışmaların planlanması amacıyla kullanılır.

CAS Testi’ne göre oluşan 2. Aşama puanlarında eşitlik olması durumunda adaylardan bireysel mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

C) Kesin Kayıtlar

Aşama puanlarına göre 50 erkek – 50 kız öğrenci asıl listede yer alır. Asıl listede yer almayan diğer tüm aday öğrenciler yedek listede sıralanır. Asıl listede olan öğrencilerin velileri belirlenen takvim aralığında kesin kayıt için okula çağırılır. Bu tarih aralığının bitiminde okul kontenjanında yer olması durumunda yedek listedeki öğrenci velileri sırası ile kesin kayıt için okula davet edilir.

kayitkabulsureci