Kayıt Kabul Süreci

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne (TEVİTÖL) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı sonunda 8. sınıftan mezun olacak öğrenciler başvuru yapabilir.

TEVİTÖL öğrenci seçim sistemi 2 aşamalıdır:

A) 1. Aşama: Ön Başvuru

Aday öğrenci velileri 05 Mart 2020 itibariyle web sitemiz üzerinden kullanıcı adı ve şifresi oluşturarak ön başvuruya başlayabilir. Ön başvuru formu 5 bölümden oluşmaktadır:

1. KVKK Aydınlatma ve Ön Bilgi – 1

2. Kimlik Bilgileri

3. Eğitim Bilgileri

4. İletişim Bilgileri

5. Sınav Bilgileri

Ön başvuruya başlayan aday velileri Haziran ayının 3. haftasında açıklanması beklenen LGS puanlarından önce ilk 4 bölümü doldurmalıdır.

Ön başvurunun tamamlanması için, aday öğrenci velilerinin LGS puanları açıklanır açıklanmaz kullanıcı adı ve şifreleri ile aday öğrencilerin LGS puanlarını sisteme (5. bölüm) yüklemeleri gerekir.

Ön başvuru yapan öğrenciler LGS puan üstünlüğüne göre sıralanır. Aday öğrenciler, belirlenen taban puanına göre yüksek puandan başlanarak 2. Aşama için TEV Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi’ne çağırılır.

B) 2. Aşama: Bireysel Değerlendirme

LGS puanlarına göre 2. aşamaya katılmaya hak kazanan öğrencilerin velileri aranarak randevu verilir. Randevuya gelmeden önce, aday öğrenci velisi 1. aşamada web sitemiz üzerinden oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak 2. aşama formunu doldurur. 2. aşama formu 3 bölümden oluşmaktadır:

6. KVKK Aydınlatma ve Ön Bilgi – 2

7. Aile Bilgisi

8. Mali Durum Bilgisi

İkinci aşamaya katılan aday öğrencilere aşağıdaki ölçme ve değerlendirme araçları uygulanır:

B1) CAS Testi: Her yıl, okul potansiyel ve yetenek değerlendirme konusunda uygun sınavı belirler. 2020 TEVİTÖL öğrenci seçme sürecinde CAS [Cognitive Assessment System] Testi kullanılacaktır. Bu test öğrencilerin planlama, dikkat ölçümü, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemleri yapabilme yeteneklerini ölçen bir testtir ve okula çağırılan öğrencilerin her birine anlaşmalı firma çalışanı olan uzmanlar tarafından yapılır. CAS testi yaklaşık 1,5 saat sürer.

B2) Mülakat: CAS Testi sonrasında okul öğretmenleri tarafından 30 dakikalık bireysel mülakat uygulanır. Bu mülakatta, öğrencilerin kültürel bilgi birikimini tespit edecek sorular sorularak ilk ve ortaokul eğitimleri boyunca yaptığı çalışmaları, katıldığı sanatsal veya sportif faaliyetleri, varsa başarılarını anlatmaları istenir.

B3) İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Okul tarafından aday öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan 60 dakikalık İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nın öğrenci seçim puanlarına bir etkisi yoktur. Okula kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, seviyelerini önceden tespit edip gerekli çalışmaların planlanması amacıyla kullanılır.

B4) Burs Mülakatları: Burs talebinin olması durumunda, burs komisyonu tarafından veliler ile yapılan yaklaşık 15 dakikalık görüşmelerdir. Veliler bu görüşmeye, kendilerinden 2. Aşama için istenen belgeleri dosya halinde hazırlayarak gelir ve görüşmede komisyon üyelerine teslim eder.

C) Kesin Kayıt

TARİH* İŞLEM
Mart-Haziran 1. Aşama: Ön Başvuruların Alınması
Haziran Son Hafta LGS Sonuçlarının Açıklanması
Haziran Son Hafta-Temmuz İlk Hafta LGS Puanlarının Ön Başvuruya Eklenmesi
Temmuz İlk 2 Haftası 2.Aşama: Bireysel Değerlendirme
Temmuz 2. Haftası Kayıt
Kayıt Dönemi Son Günü Serbest Kayıt**

2. Aşamaya katılan aday öğrenciler için TEVİTÖL Puanı hesaplanır. TEVİTÖL Puanı’nın oluşma şekli okul idaresi ve TEVİTÖL Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

*Kayıt takvimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS sonuçlarını açıklama tarihi ilanından sonra netleşecek ve kesin kayıt takvimi TEVİTÖL web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

** Bildirilen kayıt gününde kayıt yaptırmayan öğrenciler, kontenjan olması durumunda kayıt takviminin son günü olan “Serbest Kayıt Dönemi”nde kesin kayıt yaptırabilir.

resim102