Tevitöl’de Müzik Eğitimi

Öğrencilerimizin; müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişimlerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünün yanı sıra dünya kültürüne vakıf olan ve geliştiren, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Her ne kadar eğitim ve öğretim programımızı bu şekilde adlandırsakta müzik bölümünde eğitim ve öğrenim görme süreci belirli kriterlerden geçer.

Bu kriterler;

  • TEVİTÖL’de öğrenim görmeye hak kazanan bir öğrenci seçilme sürecinde, “akademik derslerin yanında sanatta olan başarısı da göz önünde bulundurularak” okula alınır,
  • Enstrüman çalma becerisine sahip olması gerekir. Yeni başlasa da bunu kısa zamanda geliştirip enstrümana hakim olabilmesi önemlidir.
  • Enstrüman öğrenme sürecinde göstereceği tavır ve davranışlarda istikrarlı olması gerekir.

Yukarıda sıraladığımız özellikleri bir bütün olarak ele aldığımızda başarı kaçınılmazdır. Sanatta başarı her yıl sistematik rakamlar içine sığdırılamaz. TEVİTÖL’de müzik eğitimi ve öğretimi programının yapısı “değerlendirme yaklaşımları” altı ana başlık altında gerçekleşir:

  • Eldeki müzik eğitimi/öğretimi programın tasarısına bakarak değerlendirme,
  • Mevcut müzik eğitimi/öğretimi programın uygulandığı ortama bakarak değerlendirme,
  • Müzik eğitim/öğretim programın uygulanması sonucu ortaya çıkan başarıya bakarak değerlendirme,
  • Müzik eğitim/ öğretim programının sonucunda hedeflenen erişiye bakarak değerlendirme,
  • Müzik eğitim/öğretim programının uygulanması sonucu ortaya çıkan ürüne bakarak değerlendirme,
  • Müzik eğitimi süresince yaratıcılığının değişik düzeylerde geliştirerek yüksek verimlere erişebilmesi.