Main Logo 4

Misyon / Vizyon

Misyonumuz
misyon
 
Eğitim misyonumuzu aşağıdaki hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız:
• Her öğrencinin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanılamak ve onların bu yeteneklerini en üst düzeye kadar geliştirmek,
• Sürekli değişen dünyaya öğrencileri hazırlayacak ve onlara, dünyaya anlamlı katkılarda bulunmalarını sağlayacak eğitimi sunmak,
• Öğrencileri ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi olacak, geleceğin liderleri olarak yetiştirmek,
• Öğrencileri global düşünen, ulusal ve yöresel çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirmek ve onları yeteneklerini çevreleri ve insanlık için kullanmaya özendirmek,
• Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak amacıyla topluma katkıda bulunmak.
 

vizyon

 Vizyonumuz

Ekonomik ve sosyal acıdan zor durumda olan özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini insanlığın yararına dönük geliştirmek, onları toplumumuza yön verecek liderler olarak yetiştirmek ve onlara uygun bir öğrenme ortamı sunmak.