Main Logo 4

Felsefe Kulübü

Bu etkinlikte öğrencilerimiz her hafta belirledikleri tema, olay veya akım çerçevesinde tartışmalara gerçekleştirmektedirler. Hazırladıkları ve güncel olarak yenilenmesi için takip ettikleri panolarıyla da fikirlerini okulumuz üyeleriyle de paylaşmaktadırlar.