Main Logo 4

Women & Gender Studies

2012 yılında açılan Women & Gender Stuides adlı klubümüz okulda ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmayı ve kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlıyor.