Main Logo 4

Comenius

Okulumuzun 2013-2015 tarihleri arasında dahil olmuş olduğu Comenius projesi

-Projenin adı: European Challenges in Innovative Research Diagnostic Methods in Life Sciences

Katılımcı okullar: Almanya, Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, İspanya, Slovakya, Türkiye ve İsviçre

Bu proje kapsamında öğrenciler moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak belirli deney ve testler yapıyorlar. Bu projenin koordinasyonunu Almanya’dan bir okul ile birlikte biyoteknoloji üzerine eğitim veren Fransa ve bir Alman okul laboratuvar konusunda destek veriyorlar. Bu nedenle deneyler üniversite desteği gerektirmeden yapılabilmektedir.

Aşağıda belirtilen tarihlerde öğrenci çalıştayları planlanmıştır. Her çalıştaydan önce öğretmen toplantıları gerçekleştiriliyor. Bu toplantılarda farklı ülkelerden gelen konu ve deney konuları tespit ediliyor. Öğretmenler diğer ülke öğretmenlerine konu ve deney ile ilgili sunum yapıyorlar. Bu öğretmen toplantılarından sonra her öğretmen kendi öğrencilerinin yapılacak deneyler ile ilgili sunum ve deney protokollerini türkçeye çevirmelerini sağlıyor. Her ülke yapılacak çalışmaları kendi diline çevirip tüm iki yıllık çalışmaların bulunduğu web sayfasına yüklenmesini sağlıyor. Böylece yapılan tüm çalışmalar her ülkenin dilinde incelenebiliyor.

http://comenius-biotech.spip.ac-rouen.fr/

Bu web sayfasında yapılan tüm deney ve konu anlatımlarını bulabilirsiniz.

Bu kapsamda 10-15 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen ilk öğrenci çalıştayında aşağıda deneyler yapılmıştır:

  1. DNA parmak izi: Öğrenciler bir olay yeri incelemesi yapıp kendilerini verilen farklı DNA örneklerini önce belirli primerler kullanarak PCR(polimerase chain reaction) yöntemi ile çoğaltmayı öğrenciler. Elde ettikleri DNA örneklerini Jel Elektroforez yöntemi ile görüntülemeyi öğrendiler.Metiekn mavisi ile boyama tekniği uygulandıktan sonra  elde ettikleri DNA bant haritalarına göre olay yerinde katilin kim olduğunu tespit ettiler.
  2. GDO’LU besin tayini: Öğrenciler farklı besin örneklerinden( mısır, soya ve pirinç gibi) DNA izole ettiler. GDO’lu besinlerde varlığı bilinen belirli promoter bölgeleri var. Bu bölgelere özgü daha önce belirlenmiş primerler kullanarak öğrenciler PCR yaparak bu bölgeleri DNA üzerinden çoğalttılar. GDO’lu besinlerde bu belirli promoter bölgesinden başlayarak DNA çoğaltılacağı için jel elektroforez yöntemi ile görüntüleme tekniği uygulandığında DNA bant haritasında farklılıklar tespit edilmiştir. Bu şekilde öğrenciler kendilerine verilen farklı besin örneklerinin GDO içerip içermediğini tespit etmiş oldular.
  3. Patates bitkisinde hastalık yapan Erwinia türü patojenin(bakteri) DNA düzeyinde çeşme suyunda varlığının test edilmesi: Öğrencilere farklı çeşme suyu örneklerinden elde edilmiş bakteri kültürleri verildi. Öğrenciler bu kültürden elde ettikleri örneklerden patojen DNA’sını izole edip PCR tekniği ile çoğalttılar. Elde edilen DNA örnekleri agaroz jelde görüntülenip çeşme suyu örneklerinde bu patojenin tayini yapıldı.
  4. 2.NCL(Neuronal ceroid lipofuscinoses ) hastalığının test edilmesi: Bu hastalardan elde edilmiş DNA örnekleri öğrencilere verildi. Bununla birlikte bu hastaların anne ve babalarının da DNA örnekleri kullanıldı. Bu hastalık otozomal çekinik olarak belirlenen bir hastalıktır ve sinir hücrelerinde gerekli bir proteinin eksikliğinden dolayı hücrelerde atık birikimine neden oluyor.Hastalık ile ilgili daha fazla ayrıntıyı web sayfasında bulabilirsinz.

22-27 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleşen öğrenci çalıştayında aşağıdaki deneyler yapılmıştır:

http://www.ncl-stiftung.de/englisch/home/index.php

Bu deneyde çocuk, anne ve babadan elde edilen DNA örnekleri incelenerek bu hastalığı taşıyan ve bu hastalık bakımından taşıyıcı olan bireyler tespit edildi. Bunun için DNA’da bu hastalığa neden olan gen bölgesi belirli pirmerler ile PCR yönetmi ile çoğaltıldı. Elde edilen örnekler Lonza sistem olarak adlandırılan özel bir agaroz jel ile görüntülendi.Hastalığa sahip olan bireylerde belirli gen bölgesi delesiyon nedeni ile daha kısa olacağından bu esas alınarak hastalık teşhisi yapılmıştır.

2013-2015 Comenius projesi kapsamıda hareketliliği gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Place

Teacher

Student

Total

Date

Brno(teacher meeting)

1

0

1

16-19.10.2013

Pforzheim(workshop)

2

5

7

10-15.02.2014

Hamburg(teacher meeting)

2

0

2

02-05.04.2014

Vienna(workshop)

2

5

7

22-27.09.2014

Miskolc(teacher meeting)

2

1

3

11-14.02.2015

Evreux(workshop)

2

5

7

13-18.04.2015

İstanbul (teacher meeting)

     

10-14.06.2015

     

27 mobilities