Main Logo 4

Müzik

   
GÜHER&SÜHER PEKİNEL MÜZİK BÖLÜMÜ
 
TEVITOL - Afis Gorseli
 
 
TEVİTÖL Müzik Bölümü Öğretmenleri
A.Soley Akalın            : Müzik Bölümü Yürütme Koordinatörü / Yöneticisi
Ayşegül Kirmanoğlu  : Müzik Bölümü Uygulama Koordinatörü / Klarinet
Bahar Biricik               : Keman
Jülide Alpergin           : Viyolonsel
Metin Ülkü                   : Piyano
Yağmur Dai                 : Piyano
Başak Ersöz                : Flüt
Azad Alizade               : Obua
Mert Kutluğ                   : Fagot
İlke Boran                     : Solfej & Müzik Tarihi
Sinem Tatlıdede          : Solfej & Müzik Tarihi
 
 
TEVİTÖL Müzik Dersi’nin Amaçları

Öğrencilerimizin; müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişimlerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamaktır.
 
TEVİTÖL Müzik Dersi Uygulamaları

TEVİTÖL’de Müzik dersleri Hazırlık Sınıfları, 9.Sınıf ve 10.Sınıflarda haftada 1 ders saati yapılır. 11.Sınıf ve 12.Sınıflarda Seçmeli 1 ders saati yapılır. Lise sınıflarında MEB Müzik Müfredat programı ile birlikte Yarı Zamanlı Konservatuar Eğitimi (Solfej, Müzik Teorisi ve Müzik Tarihi) alırlar.
TEVİTÖL Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü’ne seçilen öğrenciler,
Uygulamalı ve İleri Enstrüman / Branş Eğitimini, özel müzik dersliklerinde, gerçekleştirilir.
Müzik Bölümü’ndeki öğrenciler, Müzik Bölümü Yöneticisi Soley Akalın ve Uygulama Koordinatörü Ayşegül Kirmanoğlu idaresinde, konservatuarlarda öğretim görevlisi ve orkestra sanatçısı olan hocaların desteği ve disiplinli bir çalışma ile enstrüman hakimiyetine ulaşmak üzere, müziğin ilham verici ve dinlendirici etkisi ile yetiştirilmektedir.
Enstrüman Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin müzik dersi  haftada 3 ders saati + üzeridir.
Yaylı: Keman, Viyolonsel
Nefesli: Flüt, Obua, Klarinet, Fagot
Tuşlu: Piyano
Koro: İDSO Gençlik Korosu kapsayan özel bir müzik programı uygulamaktadır.
Branşların eğitimleri kontenjanlar dahilinde sürdürülür.
 
Güher&Süher Pekinel Müzik Bölümü Web Sitesi
TEVİTÖL Müzik Dersi Ölçme Değerlendirme

Her dönem 3 ders içi performans ve 1 yazılı notu ile öğrenci başarısı saptanır.