Main Logo 4

Sosyal Bilimler Bölümü

Amacı: Öğrencileri Sosyal Bilimlerdeki temel kavramlar ve araştırma yöntemleri ile tanıştırma, evrensel bir bakış açısı ile değerlendirme yapabilecek donanım kazandırmayı
amaçlar.​
 
Hedefler: İnsana ve topluma yönelik süreçleri farklı açılardan irdeleyerek, çok kültürlülük, evrensel değerler ve demokrasi konusunda duyarlı, farklı bakış açıları kazandırmayı hedefler.
 
Program: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(1), Tarih(2), Coğrafya(1), Felsefe Grubu(1),  olmak üzere beş (5) öğretmen tarafından yürütülür.
İki program birlikte yürütülmektedir; Anadolu Lisesi ve IB programı
 
Yürütülen Etkinlikler: Münazara, Sinema, İstanbul Grubu(1-2), Felsefe , Dergi(Parantez), Doğa Kulübü, Çevre ve Doğa, Ayın Kısası
 
Geleneksel Etkinlikler: Sinema Günleri (22-26 Aralık 2013), Tarih Gecesi(Mayıs 2014), Sosyal Bilimler Çalıştayı ( Nisan 2014), 9. Sınıflar Münazara (Mayıs), Tevitöl Bitki Örtüsü Tanıtımı(Mayıs), Belgesel Günleri, Tarihte Bu Ay.